Route information

Te Aroha to Waikato Rail Trail

sport
mountain biking

distance
63.42 km

energy
0 kJ

ascent
0 m

descent
0 m

Notes
Te Aroha to Cambridge

Graphs